A OCH O = Anarki

Uppenbarelseboken 22:12-13 ”Se, jag (Jesus) kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.” Uppenbarelseboken 1:8 ”Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den […]

Read More A OCH O = Anarki

First blog post

This is the excerpt for your very first post.

Read More First blog post